כמה מיליםעל הפרויקט

אנו מציגים כאן שיחות מצולמות שהתקיימו בגובה העיניים עם ערבים וערביות שעוסקים בתחומים שונים ומעורבים בחברה הישראלית.

חשוב לנו לשתף אתכם בתחושות המרואיינים כלפי החוק.

אנו לא מציגים פתרונות קונקרטיים, אלא מעוניינים לעורר עניין ושיח בנושא, בתקווה להוביל להבנת הבעייתיות של החוק והשפעותיו על אזרחי המדינה.

בנוסף, רכזנו עבורכן/ם מידע בנושא החוק: מאמרי דעה, התייחסויות משפטיות וכתבות.

קצת עלחוק הלאום

בימים אלה אנו מציינים שנה לחקיקת "חוק יסוד מדינת ישראל מדינת הלאום של העם היהודי" הידוע בכינוי "חוק הלאום". 

רבות דובר בטענה שהחוק מהווה סטייה מכוונת מרוח מגילת העצמאות ושמטרתו לעצב מחדש את אופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית שצביונה הדמוקרטי משני למהותה היהודית. אך על מה מתבססת טענה זו?

הנקודה הבעייתית ביותר בחוק היא שהוא מעלה לרמה חוקתית גבוהה ומשוריינת את זהות המדינה כמדינת לאום יהודית, מבלי להעלות לאותו מעמד גם את זהותה הדמוקרטית ואת עקרון השוויון בפני החוק.

העדר ההכרה הברורה בחוק בשוויון זכויות מוחלט לכל מי שאינם יהודים, שחייבת להיות בחוק יסוד כזה הקובע את זהותה של המדינה, משמעותו התנכרות לאופי הדמוקרטי של המדינה ולערכי מגילת העצמאות. העדר האזכור הזה משדר את המסר של אזרחות שאינה שווה ביחס ליהודים ולמי שאינם יהודים. המסר לאזרחים שאינם יהודים הוא שהמדינה אינה ביתם, ואינה שלהם.